Programski paket "Astel softver" razvijen je za sopstvene potrebe preduzeća.
Softver se redovno uskladjuje sa najnovijim ITU-R preporukama i omogućava
kvalitetnu i efikasnu izradu proračuna neophodnih za tehničku dokumentaciju.

Osnovu programa čini datoteka digitalnog modela terena sa rezolucijom od 2m,
5m i 20m i prema ovom modelu digitalizovane geografske karte Srbije izvornih
razmera 1: 1 000 000, 1: 600 000, 1: 500 000, 1: 300 000, 1: 200 000, 1: 50 000
i 1 : 25 000.

"Astel softver" sadrži programe za:

proračun radio-relejnih linkova
proračun funkcionalnih sistema veza
proračun zone pokrivanja
proračun međusobnog uticaja novog FM/TV predajnika i postojećih
proračun koordinacione zone i budžeta linka zemaljskih satelitskih stanica

Astel softver automatski generiše Microsoft Word i Excel dokumente i grafičke
prikaze rezultata proračuna.

Programski paket ASTEL Softver unet je u evidenciju autorskih dela u
Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.