TEHNIČKA KONTROLA GLAVNIH PROJEKATA
MOBTEL SRBIJA BK-PTT d.o.o. - BEOGRAD
         Bazne stanice za mobilnu telefoniju i RR deonice
VERAT d.o.o. – BEOGRAD
         pristupne mreže za bežični internet
GRAD BEOGRAD, Skupština grada – Sekretarijat za saobraćaj
         Komunikaciona mreža za kontrolu i upravljanje semaforima
SRPSKE KABLOVSKE MREŽE d.o.o. (SBB) - BEOGRAD
         kablovski distributivni sistemi
         adaptacija TV instalacija
         Glavni projekat UP linka
         Glavni projekat telekomunikacione optičke mreže
TELENOR d.o.o. - BEOGRAD
         Bazne stanice za mobilnu telefoniju i sistemi prenosa
PS TELEFONIJA a.d. - BEOGRAD
         Glavni projekat za izgradnju telekomunikacionog optičkog kabla