PROJEKTI ZA GSM/UMTS BAZNE RADIO-STANICE I RR VEZE
TELENOR DOO - BEOGRAD