O OSNIVAČU


Osnivač, vlasnik i direktor privrednog društva je ACO STEVANOVIĆ dip. inž. elektrotehnike.


Profesionalna karijera:
1982 - 1994.     Projektant u preduzeću "Mašinoprojekt" - Beograd
1994 - 1997.     Profesor digitalne elektronike u ETŠ "Nikola Tesla" - Beograd
1997.                 Glavni inspektor za radio-komunikacije u Saveznom ministarstvu telekomunikacija
1997 - 1999.     Pomoćnik saveznog ministra telekomunikacija u vladi SRJ za sektor inspekcije
1999 - 2001.     Zamenik saveznog ministra telekomunikacija u vladi SRJ
2001 - 2002.     Osnivač i generalni direktor televizije Studio A - Arilje
2002 - 2003.     Osnivač i direktor preduzeća Telas - Beograd