Aco Stevanović (1960)

Osnivač i vlasnik firme
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Licenca 353 8730 04
Licenca 350 9850 04
Licenca 453 E702 10
Dragana Kondić (1980)

Zamenik direktora - rukovodilac projektnog biroa
Glavni projektant za telekomunikacione mreže i
       sisteme
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Licenca 353 I682 10
Licenca 453 E705 10
Jelena Stevanović-Vasilijević (1981)

Odgovorni projektant za telekomunikacione mreže i
       sisteme
Diplomirani inženjer telekomunikacionog
       saobraćaja
Licenca 369 M274 13
Jelena Raičević (1980)

Rukovodilac za opšte, pravne i administrativne
       poslove
Ekonomista - Beogradska poslovna škola
Marko Vasilijević (1985)

Rukovodilac sektora za tehničke preglede
       radio stanica
Diplomirani inženjer telekomunikacionog
       saobraćaja
Milan Mitrović (1981)

Odgovorni projektant za telekomunikacione mreže i
       sisteme
Diplomirani inženjer elektrotehnike
Licenca 353 O339 15